Voldsoffererstatning 2014-12-01T14:06:52+00:00

Voldsoffererstatning

Hvis du er påført skade som følge av en straffbar handling som f.eks. overfall, voldtekt eller annen vold kan du søke staten om erstatning for økonomisk tap som er en direkte følge av voldshandlingen. Du kan få hjelp til dette på Kontoret for voldsoffererstatning. For å være berettiget til voldsoffererstatning, må den straffbare handlingen anmeldes til politiet.