Voldsalarm 2014-12-01T13:27:59+00:00

Voldsalarm

Du kan få voldsalarm dersom du er eller har vært utsatt for trusler og/eller vold. Søknad om voldsalarm rettes til lokalt politikammer. Du trenger ikke å anmelde voldsutøver for å få alarm. Voldsalarm er ment å være en midlertidig ordning for å løse akutte problem, tildeling skjer for tre måneder om gangen. Dersom du utløser alarmen, vil du få direkte kontakt med politiet som kan spore hvor du er. Voldsalarmer er gratis.

Les mer om voldsalarm på Politiet sine nettsider.