Politi og anmeldelse 2014-12-01T13:15:01+00:00

Politi og anmeldelse

Alle politidistrikt har en koordinator for familievold og seksuelle overgrep. Hvis du ikke har bestemt deg om du vil anmelde et forhold, kan du kontakte politiet for å drøfte anmeldelse. Du kan ha med deg en du kjenner og har tillitt til under avhør. Politiet orienterer om muligheten til å begjære besøksforbud, voldsalarm og om du har rett til bistandsadvokat.

www.politi.no