Oppholdstillatelse på grunn av mishandling 2014-12-01T14:12:25+00:00

Oppholdstillatelse på grunn av mishandling

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge p.g.a. familiegjenforening er hovedregelen at du får oppholdstillatelse på eget grunnlag etter tre år. Hvis du skiller deg etter tre år, vil du fortsatt ha oppholdstillatelse.

Men hvis du eller dine barn blir utsatt for mishandling av ektefelle eller samboer kan du søke oppholdstillatelse før tre år er gått. Du og eventuelle barn kan få oppholdstillatelse slik at du ikke trenger å bli i et forhold med mishandling fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge.

Les mer om dette på udi.no, og på MiRA-senteret sine nettsider.