Hemmelig adresse 2014-12-01T13:51:26+00:00

Hemmelig adresse

Du har muligheter til å søke om adressesperre. Det finnes to graderingskoder. Kode 6 innebærer at din bostedsadresse ikke er tilgjengelig i folkeregisterbasene verken for offentlige myndigheter eller for privatpersoner. Kun folkeregisterpersonell i bostedskommunen og autoriserte personer i Skattedirektoratet har tilgang til opplysninger. Kode 7 innebærer at din bostedsadresse er sperret for privatpersoner, men offentlige instanser har tilgang til adressen. Adressesperre søkes hos politiet som kan innvilge dette på grunnlag av vurdering av trusselbildet.

Les om gjeldende rett på Justis- og beredskapsdepartementet sine nettsider.