Forside 2018-06-29T14:24:12+00:00

776 11 060

Får du vite at du ikke er noe verdt? Blir du truet, slått eller mishandlet? Har du blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt? Ta kontakt.

Ring hele døgnet eller send oss en epost

Vold i nære relasjoner handler om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til.

Dersom noen får deg til å føle deg redd, gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, smerter deg eller snakker nedsettende om deg blir du utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvert år tar over 40.000 kvinner og menn kontakt med landets krisesentre for telefonsamtaler eller drop-in dagsamtaler. Har du behov for et trygt sted å bo i en periode kan du også bo hos oss.

Du trenger ikke gå hele veien alene. Ta kontakt.
Døgnåpen telefon 776 11 060 eller send oss en mail

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Vi ordner tolk ved behov.
Alle tjenester er gratis.

Nyttige nødnummer

Politi 112 / 02800 / 77 69 85 00 Overgrepsmottak 77 62 80 07
Barnevernvakt 77 69 85 35 / 951 95 240 Alarmtelefon barn/unge 116 111

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.